سالهاســـ ـــــت تن می فروشـــــ ـــ ـــم! می خــــــری؟؟؟!!!

دخترک برگشت ..چه بزرگ شــــده بود پرسیدم : پس کبریتهــــــایت کو؟ پوزخندی زد! گونه اش آتـــــش بود ، ســـــرخ ، ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 17 بازدید

چـقـدر خـوبـه . .

  چـقـدر خـوبــــ ـه . . .یـکـی بـاشـهیـکـی بـاشـه کـه بـغـلــــــ ـت کـنـه . . .سـرتـــــو بـزاری روی سـیـنـــــــــشآرومـــــت کـنـه . ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 4 بازدید

ریــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکارانه آدمیم!!!

به جرم وسوســــــه...  چه طعنه ها که نشنیـــــدی حوا...!  پس از تــــو...  همه تا توانستند آدم شدند...!!!  چه صادقانه حـــــــــوا بودی...  و چه ریــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکارانه آدمیم!!!   ادامه مطلب
/ 19 نظر / 4 بازدید
اسفند 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
28 پست
خرداد 90
55 پست
خیانت
1 پست
خدا_حافظ
1 پست
اے_کــاش
1 پست
رفتی
1 پست
عاشقانه
1 پست
شب
1 پست
دل_تنگی
1 پست
بیا_
1 پست
کجایی_؟!!
1 پست
می_بوسمت_
1 پست
تنهایم
1 پست
بارون
1 پست