# عاشقـــ_ـــــووونه

چـقـدر خـوبـه . .

  چـقـدر خـوبــــ ـه . . .یـکـی بـاشـهیـکـی بـاشـه کـه بـغـلــــــ ـت کـنـه . . .سـرتـــــو بـزاری روی سـیـنـــــــــشآرومـــــت کـنـه . ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 22 بازدید

ریــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکارانه آدمیم!!!

به جرم وسوســــــه...  چه طعنه ها که نشنیـــــدی حوا...!  پس از تــــو...  همه تا توانستند آدم شدند...!!!  چه صادقانه حـــــــــوا بودی...  و چه ریــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکارانه آدمیم!!!   ادامه مطلب
/ 19 نظر / 22 بازدید

آهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای....

 آنقـــــــــــــــــــدر مرا سرد کرد ؛ از خــــــودش .. از عشـــــــق ..  کــه حالا بــه جای دلبســــــــــــــتن ،‌ یـــــــــــــــخ بسته ام! آهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای !!! روی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید